Magazín
súťaž - naihrisko.sk

Súťaž - vyhodnotenie

Máme výhercu súťaže o Airfryer HD9220 od firmy Philips v hodnote 179 Eur!* 

Čítať ďalej...

Bezpečné detské ihrisko - príručka pre prevádzkovateľov a majiteľov

Vynikajúca publikácia určená všetkým prevádzkovateľom a majiteľom detských ihrísk, ktorú vydala Slovenská obchodná inšpekcia v roku 2008. Obsahuje rady ako správne navrhnúť bezpečné detské ihrisko a ako ho bezpečne prevádzkovať. Na konci publikácie sú ihneď použiteľné vzory plánu kontrol a plánu správy a údržby. Sťahujte dokument vo formáte pdf.

Čítať ďalej...

súťaž - naihrisko.sk

Súťaž!

Zapojte sa do celoslovenského monitoringu stavu detských ihrísk a vyhrajte Airfryer HD9220 od firmy Philips v hodnote 179 Eur!* 

Čítať ďalej...

naihrisko.sk

Na čo pamätať pri projektovaní bezbariérového detského ihriska

Bezbariérové ihrisko, prístupné ihrisko či jednoducho ihrisko pre každého sa stáva prirodzeným miestom stretnutí pre deti i rodičov. 

Čítať ďalej...

Bezpečné detské ihrisko si vyžaduje reálne riešenie II.

Tvorba DI a návrh vhodného riešenia

Každý, kto v dnešnej dobe stavbu detského ihriska organizuje, nesie zodpovednosť za to, aby ihrisko v plnom rozsahu vyhovovalo podmienkam normy STN EN 1176 a STN EN 1177. Nie je to také komplikované ako by sa z prísne vyzerajúcej citácie normy mohlo zdať. Je len potrebné uvedomiť si základné pravidlá správnej tvorby detského ihriska a priestoru okolo neho, aby výsledok bol príjemný pre všetkých návštevníkov – deti aj ich dospelejší sprievod.

Čítať ďalej...

Bezpečné detské ihrisko si vyžaduje reálne riešenie I.

Detská bezpečnosť a povinnosti zriaďovateľa

Detské ihrisko je miesto nadväzovania prvých sociálnych a „pracovných“ kontaktov malých detí. Tvorba tohto priestoru si preto zaslúži pozornosť a vážnosť rovnako ako nákupné centrá, banky či iné veľké stavby dospelých. Deti najmä v mladšom veku nemajú ešte schopnosť predvídať riziká ani odhadnúť nebezpečenstvo a správať sa tak, aby im predchádzali.

Čítať ďalej...

Prečo potrebujeme čoraz viac detských ihrísk?

V roku 1979 bolo na Slovensku 668-tisíc detí vo veku do 6 rokov. O tridsať rokov neskôr, v roku 2009, ich bolo len 385-tisíc. Počet škôl i tried v základných školách sa znížil, výrazne ubudlo predškolských zariadení. Mohlo by sa zdať, že z menšieho počtu detí vyplynie zníženie záujmu o detské ihriská, podobne ako klesla potreba počtu tried v materských a základných školách.

Čítať ďalej...

Nepremárnime šancu

Asi v roku 1975 som kreslil Klariskú ulicu v Bratislave ako pešiu s kaviarničkami a obchodíkmi. Hoci som vtedy už poznal pešie ulice v Kolíne či Štokholme, pripadalo mi to u nás ešte veľmi nereálne. Spoločenské, politické a ekonomické zmeny o 15 rokov neskôr však priniesli ako jeden z charakteristických znakov aj návrat verejného priestoru pre občana.

Čítať ďalej...