Magazín

Na čo pamätať pri projektovaní bezbariérového detského ihriska

naihrisko.sk

Bezbariérové ihrisko, prístupné ihrisko či jednoducho ihrisko pre každého sa stáva prirodzeným miestom stretnutí pre deti i rodičov. 

Nanešťastie však veľa dnešných školských a verejných ihrísk nie je prístupných pre deti s telesným postihnutím. Presne tak isto ako dospelí, aj deti potrebujú mať možnosť slobodne sa pohybovať ako najlepšie vedia. Navyše deti s telesným postihnutím sa môžu hrať a chcú sa hrať presne tak isto, ako všetky ostatné deti.

Rozsiahle úpravy môžu byť nevyhnutné v školách, kde deti trpia jednoznačne definovanými druhmi postihnutia. V takýchto prípadoch sú vytvárané špeciálne ihriská.

Rozumným návrhom nového či úpravou už existujúceho ihriska je však možné jednoducho a efektívne zvýšiť prístupnosť verejného detského ihriska – ihriska, ktoré je určené pre každého.  Stačí zobrať do úvahy nasledujúce aspekty:

 

• Okrem tzv. prístupných herných zariadení potrebuje detské ihrisko aj atraktívne plochy s lavičkami a stolmi, kde si dospelí i deti, s telesným postihnutím alebo bez neho, môžu sadnúť a uvoľniť sa. Pre udržiavanie poriadku na ihrisku sú dôležité tiež odpadkové koše.

• Pre deti aj dospelých so zníženou pohyblivosťou je potrebné zabezpečiť úplný alebo aspoň čiastočný prístup na ihrisko. Chodníky k hojdačkám alebo herným zariadeniam by mali mať spevnený povrch, ktorý deťom i dospelým na invalidných vozíkoch alebo s iným postihnutím súvisiacim s mobilitou, umožní použiť tieto zariadenia.

• Pri návrhu ihriska by mal projektant zvážiť namiesto prírodných povrchov tlmiacich pád použitie certifikovaných gumených dlaždíc alebo liatej gumy. Jedná sa o plochy pod hojdačkami či inými hernými zariadeniami – tento povrch sa takto stane prístupný pre každého.

• Kontrastné farby, zvuky a osvetlenie môžu deťom uľahčiť orientáciu na ihrisku. Na označenie rôznych plôch možno využiť lavičky, herné zariadenia a povrchy rôznych farieb.

• Osobitne prispôsobené herné zariadenia možno skombinovať so štandardnými hernými prvkami, napr. bežné hojdačky s hojdačkami navrhnutými pre deti s postihnutím. Ihriská pre ľudí v každom veku a s rôznymi schopnosťami by mali ponúkať príležitosti na radostné zážitky zo spoločnej hry.

• Do budov na ihrisku (napr. kaviareň, toalety, altánok a pod.) by mali mať možnosť vojsť aj ľudia na invalidných vozíkoch. Pre uľahčenie pohybu sa môžu navrhovať s dvoma vstupmi a bez prahov dverí.

• Vybraní výrobcovia ponúkajú aj osobitne upravené herné zariadenia, ako napríklad špeciálne operadlá klasických alebo pružinových hojdačiek, preliezačky s nájazdovými rampami, špeciálne upravenými schodíkmi, pieskové stoly pre hru aj detí na vozíčku a pod.

• Šmykľavky netreba umiestniť len do herných konštrukcií – často fungujú rovnako dobre na svahoch alebo násypoch.

• Pri projektovaní je potrebné rozmýšľať aj o umiestnení protihlukových stien – najmä pokiaľ je ihrisko vedľa rušnej cesty.

• Tichý kútik sa môže stať vysoko cenenou časťou detského ihriska. Vždy sa nájdu deti, ktoré sa radi hrajú niekde na tichšom mieste a preto môže byť výborný nápad ohradiť časť plochy ihriska.

• Pri projektovaní či návrhu ihriska netreba zabúdať, že niekedy aj prší, alebo že na slnku môže byť niekedy nepríjemne horúco. Prístrešky na ochranu pred slnkom a dažďom či umiestnenie lavičiek v tieni stromov je mimoriadne praktické.

• V blízkosti ihriska alebo parku by sa mali nachádzať aj toalety prístupné pre invalidný vozík. Netreba tiež zabúdať na pitný režim a dostupnosť pitnej vody – napr. cez picie fontánky.

Pri návrhu ihriska je dôležité vytvoriť prostredie poskytujúce príležitosti na spoločenský styk a integráciu pre všetkých návštevníkov. Hoci neexistujú herné zariadenia, ktoré by naplnili potreby absolútne každého, dajú sa vytvoriť také ihriská, kde si každé dieťa nájde niečo pre seba a kde si všetky deti môžu nájsť spôsob, ako sa spolu hrať.

© naihrisko.sk