O projekte

Detské ihrisko je zodpovednosť!

detiDeti najmä v mladšom veku nemajú ešte schopnosť predvídať riziká ani odhadnúť nebezpečenstvo a správať sa tak, aby im predchádzali. Je preto zodpovednosťou dospelých, aby deťom pripravili pre hru prostredie estetické, motivujúce a predovšetkým bezpečné.

Úrazu sa častokrát nedá zabrániť. Dodržaním pravidiel bezpečnosti vieme aspoň predísť úrazom vážnym, s trvalými následkami, či fatálnym. Na vážnosť tejto témy a potrebu uvedomiť si zásady správnej tvorby  a následnej údržby detských ihrísk upozorňujú aj stále častejšie kontroly tejto časti verejných priestranstiev zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie. Výsledky sú zatiaľ, žiaľ, vo väčšine prípadov alarmujúce.

Projekt naihrisko.sk vznikol preto ako reakcia na nelichotivú a nezlepšujúcu sa situáciu v oblasti bezpečnosti detských ihrísk na Slovensku.

Našou víziou je Slovensko s dostatočným počtom bezpečných miest pre hru detí.

 

Ciele projektu

  • Prvým cieľom projektu je vytvorenie katalógu detských ihrísk na Slovensku – aby mamičky a oteckovia vedeli, kam sa môžu ísť so svojimi deťmi pohrať.
  • Druhým cieľom projektu je upozorniť na riziká a hrozby na detských ihriská a umožniť tak rodičom vybrať si pre hru detské ihriská, ktoré sú pre ich deti bezpečné
  • Tretím cieľom projektu je zvýšenie informovanosti o možnostiach spoločnej hry zdravých a telesne postihnutých detí – aby kompetentní už pri návrhoch ihrísk mysleli aj na deti s postihnutím a umožnili im hrať sa už od malička spolu so zdravými deťmi.

 

Autor projektu

Autorom projektu naihrisko.sk je občianske združenie Naše Dvory 2015. Vzniklo v roku 2009 a svojimi aktivitami združuje významných architektov, urbanistov, sociológov, lekárov, ekonómov, publicistov a ďalších odborníkov, ktorí majú čo povedať k rozvoju nášho životného prostredia. Našim cieľom je prispieť svojimi aktivitami k rozvoju regiónov a mikroregiónov, prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti života detí, dospelých aj seniorov v mestách a obciach, k rozvoju ich životného prostredia a životných podmienok a k zlepšeniu stavu a trvale udržateľnému rozvoju životného prostredia.

Veríme, že najdôležitejšou je zodpovednosť odborníkov, ako aj komunálnych politikov za prípravu a tvorbu prostredia pre deti – aby ich motivovalo k hrám, športom, tak, aby vyhovovalo ich potrebám. Na prvom mieste je pre nás bezpečnosť – pri tvorbe prostredia je dôležité neustále sa zameriavať na vytvárania bezpečného prostredia pre hru a pohyb detí. Svojimi aktivitami prispievame k tomu, aby prostredie, v ktorom sa naše deti hrajú, zodpovedalo európskym zvyklostiam, nielen európskym normám.

Od roku 2011 vydávame časopis Detské ihriská – v elektronickej verzii je dostupný na stránke www.nasedvory.sk. Vybrané články budú uverejňované aj v rámci projektu naihrisko.sk.